Groen genieten

Struinnatuur. Zo wordt de NIJP officieel genoemd. Een benaming die de kern van het gebied raakt. De 65 hectare water en 56 hectare land nodigen inderdaad uit tot urenlang dwalen. Sinds de jaren 80, toen na zandwinning de centrale plas ontstond, is het gebied met rust gelaten. De natuur kon haar gang gaan, en heeft van die ruimte dankbaar gebruikgemaakt.

Uren struinen in ongerepte natuur In de NIJP geen strak aangelegde paden of terrasjes. Hier heerst de natuur. Tijdens de broedperiode zie je onder meer de blauwborst, havik en grote karekiet druk in de weer. Er leven konijnen en vossen en schrik vooral niet als je ook een Schotse hooglander ontwaart. In de avond is het een drukte van belang aan de plas als de meervleermuizen de insecten van het water afplukken. Het brakwatermilieu van de prachtige plas is uniek in ons land. Er leven zeldzame planten en dieren zoals verschillende soorten kranswieren en de brakwaterpissebed. De plas kent ontelbare vissoorten en vissen. Het noordelijk deel is zoet en het zuidelijke deel is, vanwege de verbinding met het Noordzeekanaal, deels zout. Deze combinatie is de basis van een zeer rijk onderwaterleven. Dat je in de NIJP uren kunt struinen, mag duidelijk zijn.