Energie op maat

De NIJP geeft iedereen energie. Letterlijk en figuurlijk. Want dat het gebied mogelijkheden biedt voor duurzame energiewinning staat buiten kijf. Ook omwonenden en bezoekers van de NJIP dragen graag hun steentje bij aan duurzame energie voor Amsterdam en Zaandam. Maar waar een commerciële energieleverancier horizonvervuilende en overlastgevende windturbines wil plaatsen, hebben de bewoners een alternatief plan. Met respect voor mens en natuur. We vertellen u er graag meer over.

Duurzame energie, blijvende natuur

Met het oog op de toekomst is duurzame energievoorziening essentieel. De NIJP biedt mogelijkheden en ruimte voor duurzame energiewinning. Dat zien de bewoners en dat zien ook anderen. Zo heeft een commerciële energieleverancier zijn oog laten vallen op dit prachtige stukje Noord-Holland. Diens plannen zijn ingrijpend. Windturbines van zo’n 100 meter hoog die de prachtige vergezichten verstoren, lawaai maken en levensgevaarlijk zijn voor de vele vogels in het gebied…

De omwonenden van de Nijp laten dit niet gebeuren. Zij hebben hun krachten gebundeld en een eigen energiecoörporatie opgezet, de NIJP Energie. Zo nemen zij hun verantwoordelijkheid voor een duurzame samenleving. Zonnepanelen op de daken van de eigen huizen en woonboten, en drijvende zonnepanelen op het water zullen zorgen voor energie voor de lokale bewoners en bedrijven en voor mensen in het omringende gebied. En dit zonder in het zicht te staan, zonder geluid en zonder bedreiging voor de flora en fauna. Zo krijgt iedereen, mens en dier, positieve energie van de NIJP.